ESPAIS: Per a l’innovació, la creativitat i la cultura.

Abstract

Aquesta publicació recull les reflexions de la unitat d’investigació Econcult en el marc del projecte europeu 3C4 Incubators. Centrada en les relacions d’interdependència que es donen entre els espais, la innovació, la creativitat i la cultura, es presenta com un cos teòric que fila i posa en relació diferents tendències i plantejaments, que al seu torn són ilustrados a través d’una àmplia selecció internacional de 48 casos d’estudi de diferent orientació i procedència. Evitant l’ànim de construir un discurs tancat, cada apartat conclou amb la participació d’una veu convidada, que desenvolupa des de la seua experiència académica o professional una part dels temes tractats, contribuint a ampliar el marc de cada capítol i deixant en entreobert el discurs previ.

Chema Segovia Ramón Marrades Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Llibre Edition 1ª ed. Editors Universitat de València ISBN 978-8437096261