Enquestes electorals online: nous reptes, vells problemes

Abstract

Internet ha suposat una autèntica revolució que està obrint interessants possibilitats d’investigació als científics socials. Com a mètode d’enquesta presenta evidents avantatges que mereixen ser explorades per a la prospecció electoral. Amb motiu de les eleccions a rector 2010 de la Universitat de València, per primera vegada a Espanya es va realitzar una enquesta científica en línia d’un procés electoral. El sondeig va mostrar clarament les tendències generals de l’elecció i l’ordenació dels candidats, va influir en les estratègies de campanya dels candidats i va permetre confirmar dues hipòtesis sobre el comportament dels electors que a priori pensàvem anaven a produir-se: els efectes sexe i centre d’adscripció. Les tècniques de post-estratificació i calibratge emprades, no obstant això, no van ser capaços de corregir prou el biaix de no-resposta de l’enquesta: les prediccions van subestimar sistemàticament els resultats del candidat guanyador.

José Manuel Pavía Pau Rausell Köster Francisco Marco Serrano Vicente Coll Serrano Article de premsa Data de publicació 2011 Journal REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Volume julio-septiembre 2011 Issue 135 Pages 107-122 DOI 10.5477/cis/reis.135.107