Els sectors culturals i creatius a la Comunitat Valenciana

Abstract

Aquest estudi mostra com és el sector valencià de la comunicació, quals són les seves fortaleses i febleses, com ha evolucionat en els últims anys i com és previsible que ho faci en el futur. És una continuïtat del treball “L’ecosistema comunicatiu valencià” (López García, 2010), publicat en un moment molt diferent a l’actual, en el qual ja es veien les conseqüències de la crisi econòmica i la reconversió tecnològica, i quan l’influx dels noves tecnologies comunicatives, encara que molt important, no havia arribat a afectar a tot el sector amb el grau de profunditat i amb l’omnipresència que s’acredita en el present. Ara les xifres mostren un cert creixement en el nombre de mitjans de comunicació que operen en el territori valencià, una pujada que es basa sobretot en l’augment d’emissores de ràdio i el manteniment dels mitjans escrits, a pesar que s’observa una major presència dels mitjans exclusivament digitals que, a poc a poc, ocupen l’espai dels impresos.

Pau Rausell Köster Chuan Li Maria Caballero Pons Secció de llibre Data de publicació 2019 Llibre La comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2018): crisi i canvi Pàgines 253-276 Editors Guillermo López García (coord.) Publisher Institució Alfons el Magànim ISBN 9788478228041