Els sectors cultural i creatius en València

Abstract

La recent publicació d’un exhaustiu informe sobre la situació de els sectors culturals i creatius a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, promogut per l’Espai d’Innovació Les Naus i elaborat per Econcult, dona llum a la realitat econòmica d’aquests sectors des de l’inici de la crisi fins a l’any 2016.

El document aporta dades clau i un detallat mapa d’actors per districtes per a entendre en profunditat els efectes que la crisi ha tingut en les indústries culturals locals, les seues dinàmiques de funcionament i una estimació de l’estructura econòmica en cadascun d’ells.

Rafael Boix Domènech Pau Rausell Köster Informe City Valencia Institution Econcult