Els cursos son per a l’estiu?

Abstract
Pau Rausell Köster Article de premsa Journal Caroig (ietec) Issue 5 Pages 18-20