El valor econòmic de la cultura a la Regió de Múrcia

Abstract
L’economia murciana ha mostrat unes taxes de creixement molt dinàmiques en l’última dècada. El seu creixement ha superat en la majoria dels anys a la mitjana espanyola, com pot observar-se en la figura reproduïda de la publicació del CES “Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Regió de Múrcia 2007”. Des de 1996 només en 3 anys les taxes de creixement se situen per davall de la mitjana espanyola. La taxa interanual acumulativa entre 2002 i 2007 se situa en el 3,9%, la més elevada de totes les autonomies. El resultat és que en aqueix període la seua participació en el PIBpm nacional ha augmentat passant d’un 2,48% a un 2,59%.
Ezequiel Uriel Jiménez Pau Rausell Köster Informe Data de publicació 2009 City Murcia Institution Murcia Cultural