El sector professional de la cultura a la Regió de Múrcia. Característiques de la gestió cultural i la detecció de les necessitats formatives

Abstract
La professió de la gestió cultural és una activitat laboral que en aquests moments es troba en una vertadera cruïlla, ja que se situa inserida, després de més de 25 anys del seu desenvolupament, en un procés –pensem que definitiu– de consolidació i definició. Des de les reflexions del propi sector –difusament definit–, la dinàmica de la pròpia experiència professional i l’estructuració del sector a partir de les associacions professionals, la creixent centralitat de la cultura en l’àmbit públic i en el privat, i la consolidació en el sistema formatiu de propostes reglades conformen tot un procés que convergeix cap a la definició d’un enfocament més precís de les característiques, els condicionants del desenvolupament professional. En els últims 5 anys s’han incrementat notablement els estudis i les investigacions sobre l’activitat de la gestió cultural i sobre moltes d’aquestes iniciatives subjau la intencionalitat de delimitar els marges del procés de transformar “aqueix treball” en una professió.
Pau Rausell Köster Francesc Cabañés Raúl Sanchis Abeledo Informe Data de publicació 2009 Pages 111 p. City Murcia Institution Murcia Cultural