El sector de la cultura com a sector estratègic en el canvi del model productiu. Anàlisi de la productivitat

Abstract

Aquesta publicació és una compilació d’articles sobre aspectes relacionats amb l’activitat professional en els sectors culturals. La seua intenció és aportar diferents punts de vista sobre l’activitat dels subsectors que conformen l’esfera cultural, així com de les diferents circumstàncies que envolten als professionals relacionats amb la cultura. Ha comptat amb la intervenció d’acadèmics de nou universitats, entre elles la Sorbona de París, la de València o la de Sevilla, així com prestigiosos professionals i representants de diversos sectors culturals.

Pau Rausell Köster Secció de llibre Llibre Economía y empleo en la cultura Pàgines 83-110 Editors Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura ( Enrique Hernández Pavón (coordinador)) Capítols 5