El paper de les organitzacions culturals en el foment del desencolupament rural: un cas d’estudi.

Abstract

Al llarg d’aquest article s’identifica la necessitat d’integrar els models de desenvolupament territorial amb el potencial d’innovació de les activitats culturals. Comprendre millor l’evolució dels espais rurals requereix de la introducció en l’anàlisi socioeconòmica de variables extraeconómiques com a valors, comportaments i aspectes culturals. En aquest escenari s’inscriuen els serveis de dinamització, investigació i formació desenvolupats per CITEMA, la identificació de noves audiències amb les quals interactuar; el disseny de models de negoci alternatius; la creació de valor cultural o l’impacte econòmic, per citar alguns exemples.

Raúl Abeledo Sanchis Secció de llibre Data de publicació 2014 Pàgines 217-234 Editors Universitat de València ISBN 978-84-370-9445-8