El Paper de les Organitzacions Culturals en el Foment del Desenvolupament Rural: un estudi de cas.

Abstract

Al llarg d’aquest article s’identifica la necessitat d’integrar els models de desenvolupament territorial amb el potencial d’innovació de les activitats culturals. Comprendre millor l’evolució dels espais rurals requereix de la introducció en l’anàlisi socioeconòmica de variables extra-econòmiques com a valors, comportaments i aspectes culturals. En aquest escenari s’inscriuen els serveis de dinamització, investigació i formació desenvolupats per CITEMA, la identificació de noves audiències amb les quals interactuar; el disseny de models de negoci alternatius; la creació de valor cultural o l’impacte econòmic, per citar alguns exemples.

Raúl Abeledo Sanchis Book section Data de publicació 2014 Llibre El desarrollo territorial valenciano: reflexiones en torno a sus claves Pàgines 217-234 Editors Universitat de València ISBN 978-84-370-9445-8