L’IMPACTE INICIAL DEL CONFINAMENT EN ELS SECTORS CULTURALS ESPANYOLS

Abstract

En els últims anys, els Sectors Cultural i Creatiu s’han enfrontat a importants reptes malgrat el reconeixement del valor intrínsec de la cultura com a motor del creixement econòmic, l’equitat social, la ciutadania activa i la identitat, han comptat amb recursos limitats per a això. En un moment en el qual els efectes de la crisi financera encara es deixen sentir en els ecosistemes culturals espanyols, la crisi de Covid-19 ha posat de manifest la rellevància de la cultura com a remei social, especialment durant el tancament, encara que també ha exposat la vulnerabilitat dels Sectors Cultural i Creatiu (SCC) en termes de condicions laborals i suport públic. El següent capítol examina com van reaccionar les organitzacions culturals i creatives espanyoles a les mesures de bloqueig aplicades al març de 2020 després del brot. Proporciona dades descriptives sobre l’impacte inicial del tancament en l’estructura operativa de les organitzacions del SCC, les accions que van prendre per a adaptar-se a la situació i els recursos dels quals disposaven, així com les seues perspectives a mitjà i llarg termini. El capítol conclou plantejant qüestions entorn de l’eficàcia del règim de subvencions implantat a Espanya per a fer costat als CAC, destacant la necessitat d’un pla estratègic de recuperació.

Raúl Abeledo Sanchis Guillem Bacete Armengot Journal Article Data de publicació 2021 Paraules clau Covid-19, Pandemic impact, Lockdown, Cultural policy, Cultural Ecosystem Journal Cultural Industries and the Covid-19 Pandemic Volume 1