El revés de la cultura. Deu anys d’economia de la cultura a València

Abstract

Entre les aportacions més destacades d’Unamuno figura la distinció entre història i intrahistoria. Respecte a la primera, l’intel·lectual basc incorporava poques novetats a les ja conegudes en el seu moment sobre l’expressió temporal dels esdeveniments que havien forjat l’esdevenir de la humanitat. No obstant això, en les seues reflexions sobre els fets culturals, sincrònicament explicitats, introduïa un matís important: la relació dels xicotets fets que conformen la cultura d’un poble. Sobre aquest concepte del rector de Salamanca, els exegetes han passat quasi de puntetes, encara a pesar que en el seu moment va servir perquè alguns historiadors marxistes l’aplicaren a la seua dialèctica pròpia de la història i fins i tot uns altres el rebatejaren amb un terme diferent, però semblant en el seu contingut: el de microhistòria (Carlo Ginzburg).

Pau Rausell Köster Llibre Data de publicació 2004 City Valencia Editors Mínim Valencia ISBN 84-96033-28-7