ECONOMIA TARONJA I ELS SECTORS CULTURALS I CREATIUS (SCC) EN LA COMUNITAT VALENCIANA: SITUACIÓ, POTENCIALITATS I DEFINICIÓ DE PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER Al SEU FOMENT

Abstract

Aquest informe pretén realitzar una revisió de la situació de la denominada “Economia Taronja” en la
Comunitat Valenciana, per a poder realitzar un diagnòstic basat en les evidències i que ens porti a
algunes propostes i recomanacions des de la perspectiva de la voluntat transformadora del model
productiu valencià. El concepte d’Economia Taronja, correspon a les activitats econòmiques de
els sectors culturals i creatius (SCC), que delimitarem en la primera secció a partir dels codis
corresponents de la CNAE 2009. La revisió s’inicia amb una aproximació conceptual i teòrica sobri
les relacions entre els sectors culturals i creatius i la dinàmica econòmica en general, tant des de
una perspectiva macro (entre l’evolució de les variables agregades com la productivitat, el
creixement, la renda per càpita i l’activitat dels SCC) com des de la perspectiva micro (el paper de
les sectors culturals i creatius en la transformació de la relacions laborals, la capacitat de
innovació dels individus en les organitzacions empresarials o les transformació en la cultura
corporativa). Seguidament, es realitza una descripció de l’aproximació valenciana, enfront de les
realitats de la resta d’Espanya i Europa.


A continuació, es proporciona una descripció de les dinàmiques, sectorials i territorials de els
diferents sectors de l’Economia Taronja, a partir de l’elaboració d’una base de microdades, que ens
permet identificar i geolocalitzar variables com a empreses, ocupats i facturació de les activitats de
els sectors culturals i creatius, per diferents unitats territorials. Posteriorment, es realitza un
anàlisi sobre les dinàmiques territorials a partir de les unitats municipals i dels sistemes locals de
treball. La secció següent correspon al desenvolupament de diferents metodologies d’estimació per a
revelar les relacions entre SCC i la renda local, per a arribar als resultats de l’anàlisi de les
consideracions derivades de la interacció amb 27 experts en el sector. Amb tot aquest diagnòstic es
realitzen una sèrie de conclusions, per a seguir amb un conjunt de recomanacions en clau de polítiques
públiques, amb l’objectiu d’estimular la denominada Economia Taronja.

Pau Rausell Köster Rafael Boix Domènech Raúl Abeledo Sanchis Maria Sendra Moreno Sendy Ghirardi Informe Data de publicació 2019 City Valencia Institution Econcult