Economia i Cultura. Una parella de fet

Abstract

Per molt que s’obstinin alguns agents culturals benintencionats i altres ciutadans despistats, l’Economia i la Cultura no són més com l’oli i l’aigua sinó que combinen tan bé, que a vegades un pensa: “si estan fets l’u per a l’altres… com no ens havíem adonat abans”. I aquesta bona mescla és bona per a l’Economia i és bona per a la Cultura. És bona per a la Teoria Economia perquè precisament l’anàlisi dels fenòmens culturals ens obliga a apuntar-nos als economistes a la frontera abissal de la nostra disciplina.
Secció de llibre Data de publicació 2004 Llibre El consumo de teatro y danza en la ciudad de valencia: Un análisis desde la dirección estratégica. Editors Roberto Luna Arocas Publisher Promolibro Capítols Prólogo ISBN 978-84-7986-568-9