Economia i arts escèniques

Abstract

Aquest text persegueix oferir una mirada i una veu pròpia que ajudi els membres de l’Acadèmia a crear un llenguatge i un àmbit de reflexió sobre les arts escèniques del nostre país. Els setze autors que han participat en la seva confecció han estat animats per José Luis Alonso de Santos, president de la citada institució, a entrar en terrenys de dissidència i contradicció, de divergència i cerca de nous llenguatges, a trencar els esquematismes que en l’actualitat solen evadir les principals qüestions artístiques.
Així doncs, aquest Llibre blanc no tracta de donar respostes sinó de formular preguntes sobre l’estat de les diverses especialitats que convergeixen en les arts escèniques.

Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2016 Pàgines 121-132 Publisher Academia de las Artes Escénicas de España ISBN 9788494485800