Ecologia de l’aprenentatge. Els processos no formals i informals d’aprenentatge en cultura i comunicació

Abstract

En l’article es destaca la creixent centralitat de la formació no formal i informal per a adquirir les capacitats i habilitats requerides en l’espai socioeconòmic del segle XXI, i en aquest context s’explora el paper que juguen les experiències culturals i simbòliques en els processos d’aprenentatge informal, per a arribar a destacar la rellevància de l’ecologia de l’aprenentatge com a sistema complex que relaciona els diferents plans de l’educació. Seguidament s’analitzen dos casos molt concrets a manera d’il·lustració d’aquestes relacions i complementarietats dels plans formatius. El primer cas és el de AMURE, on es recorre a l’educació no formal per a solucionar un problema del sistema educatiu formal com és l’abandó escolar. En el segon cas, MAGACIM tv es descriu com una proposta d’educació no formal, basada en les capacitats de producció audiovisual que activa tot un complex procés d’aprenentatge informal no previst. Tots dos casos serveixen per a proposar com a tema de debat que, si volem entendre el procés educatiu, hem de posar el focus en les ecologies de l’aprenentatge i, si el que volem és incrementar els efectes transformadors de l’aprenentatge, llavors hem d’incrementar la quantitat i la intensitat de les experiències culturals i comunicatives, i inserir-les en processos d’aprenentatge informal

Rausell Köster, Pau Article de premsa Data de publicació 2022 Paraules clau experiencia cultural; ecologías del aprendizaje; aprendizaje no formal; aprendizaje informal. Journal PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Issue 12