Divisió de la cura dels xiquets i de les tasques domèstiques entre homes i dones durant els tancaments de COVID-19

Abstract
  • Les responsabilitats de les tasques domèstiques van augmentar molt en les llars europees durant els tancaments de COVID-19. L’augment de les responsabilitats de cura dels xiquets va ser especialment significatiu. Això va suposar una enorme càrrega per als pares treballadors, especialment per a les mares.
  • Encara que molts pares també van contribuir, les mares van ser molt més propenses a augmentar la seua càrrega de treball. Les mares també van augmentar la seua càrrega de treball en més hores que els pares. Com a resultat, la bretxa de gènere mesura en el nombre d’hores dedicades a les tasques no remunerades mostra un augment significatiu en comparació amb el període anterior a la pandèmia.
  • Cap d’aquestes bretxes pot explicar-se per les diferències en les condicions de treball d’homes i dones, o per la disponibilitat de temps d’homes i dones en general. Per contra, és molt probable que els rols tradicionals de gènere continuen exercint un paper crucial en la configuració del repartiment del treball entre els membres de la parella.
  • Si s’experimenta durant un període prolongat, la doble càrrega extrema d’ocupació remunerada i treball en la llar pot tindre efectes perjudicials tant per al benestar com per a l’ocupació. Per tant, requereix atenció política.
  • Encara que les mares es van veure més afectades, també cal parar atenció als pares que van contribuir de manera significativa al treball en la llar.
Zsuzsa Blaskó Jordi Sanjuan Belda Informe Data de publicació 2022