Disseny d’una plataforma interactiva d’autoavaluació de sectors culturals i creatius en estratègies de desenvolupament regional: creativemed toolkit

Abstract

CreativeMed Toolkit és una plataforma interactiva d’autoavaluació estratègica basada en la web, útil per als responsables públics de les polítiques culturals i de desenvolupament a les regions del Mediterrani. S’analitza la seua estructura i disseny metodològic (diagnòstic regional d’innovació integral, ús de noves tecnologies i disseny d’indicadors sintètics), i el seu contingut (anàlisi comparativa i exemples de projectes i bones pràctiques). CreativeMed Toolkit fa visibles i destaca les experiències innovadores ja realitzades a les regions mediterrànies finançades per la Comissió Europea.

Vicente Coll Serrano Raúl Abeledo Sanchis Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2018 Journal El Profesional de la Información Volume 27 Issue 2 Pages 395-401 DOI 10.3145/epi.2018.mar.18