Disseny d’una plataforma interactiva d’autoavaluació per a la integració de sectors culturals i creatius en estratègies de desenvolupament regional: CreativeMed Toolkit

Abstract

CreativeMed Toolkit és una plataforma web interactiva d’autoavaluació estratègica, útil per als responsables públics de les polítiques culturals i de desenvolupament a les regions del Mediterrani. S’analitza la seua estructura i disseny metodològic (diagnòstic regional de la innovació integral, ús de les noves tecnologies i disseny d’indicadors sintètics), i el seu contingut (anàlisi comparativa i exemples de projectes i bones pràctiques). CreativeMed Toolkit visibilitza i posa en valor les experiències innovadores ja dutes a terme a les regions mediterrànies finançades per la Comissió Europea.

Vicente Coll-Serrano Raúl Abeledo-Sanchis Pau Rausell-Köster Article de premsa Data de publicació 2018 Paraules clau Autoevaluación, Diagnosis, Medición, Evaluación, Cultura y desarrollo, Desarrollo regional, Indicadores, RIS3, Estrategia de especialización inteligente, Sectores culturales y creativos. Journal EPI. EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Volume 27 Issue 2 DOI https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.18