Dimensió econòmica del sector no lucratiu cultural les societats musicals de la Comunitat de València

Abstract

Resulta evident la rellevància sociocultural de les Societats Musicals a la Comunitat Valenciana, on es comptabilitzen actualment 529 bandes, 138.753 socis, 39.015 músics federats i amb capacitat per a oferir ensenyament musical a una quantitat similar d’estudiants. En l’actualitat, la literatura científica internacional incideix de manera creixent en la relació entre cultura i desenvolupament territorial, on la creativitat i la innovació socioeconòmica actuen com a vectors destacats per a la cohesió social i la generació d’ocupació. Des d’aquesta perspectiva, el cas d’estudi de les Societats Musicals cobra un especial interés, més encara si considerem l’escassetat d’informació econòmica disponible sobre aquest tema. En aquest article s’aborda l’aproximació a la seua dimensió econòmica com a primer avanç cap a l’estudi i valoració de l’impacte d’aquestes organitzacions culturals sobre els processos de desenvolupament regional. Concretament, sobre la base d’estimacions realitzades utilitzant mètodes de regressió, per a l’any 2009 es presenta una visió global de la producció, el valor afegit generat i l’ocupació per al conjunt de les societats musicals.

Article de premsa Journal CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa Volume Abril 2013 Issue 77 Pages 213-236