Diagnòstic i propostes sobre el model de competitivitat de les activitats dels artesans artistes fallers de València

Abstract
Els objectius del present estudi, consisteixen a establir les condicions sociolaborals i de producció per al desenvolupament de l’activitat dels artesans artistes fallers, així com les condicions el funcionament del “mercat” en el qual s’intercanvien i demanden la producció del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València. A partir de l’estudi d’aquestes condicions, s’estableix una sèrie de diagnòstics que visualitzen quines són les febleses i amenaces del sector i quines són les fortaleses i oportunitats a aprofitar per a millorar les condicions de competitivitat i innovació en les quals podria moure’s el sector. Al marge de la utilització de les fonts secundàries en els casos que s’ha requerit, el gruix principal de la informació obtinguda prové de l’elaboració d’una enquesta pròpia.
Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Francisco Marco Serrano Informe Data de publicació 2008 City Valencia Institution Econcult. Universitat de València.