Diagnosi de la realitat dels sectors culturals de Gandia

Abstract

La base teòrica que ordena la present anàlisi és el concepte de Sistema Cultural Local. L’expressió Sistema Cultural Local (SCL) (Carrasco, 1999) és un aparell conceptual, amb voluntat pràctica, que tracta de sintetitzar tots els elements, variables i relacions d’interdependència que intervenen en la configuració d’una realitat cultural municipal. Es tracta del nostre mapa cognitiu que ens dona compte dels elements i de les relacions que hem d’analitzar quan ens demanen un diagnòstic d’una determinada realitat cultural local.

Pau Rausell Köster Report Data de publicació 2004 Pages 1-84 City Valencia Institution Unitat d’Investigació en Economia Aplicada a la Cultura, Universitat de València.