Desenvolupament econòmic i indústries creatives: una història de causalitat

Abstract

Es considera que les indústries culturals i creatives són un motor de creixement econòmic. Durant l’última dècada, la investigació ha intentat relacionar la major intensitat d’aquestes indústries amb el benestar de la regió. No obstant això, es tracta d’una relació controvertida que encara està per demostrar. En aquest article, construïm un marc conceptual que ens ajude a comprovar la possible causalitat entre la generació d’ingressos regionals i l’ocupació en els sectors cultural i creatiu. Utilitzant dades regionals europeus per a 1999/2008, els nostres resultats mostren que existeix una retroalimentació significativa (causalitat bidireccional) entre el PIB per càpita i la intensitat de l’ocupació en les indústries culturals i creatives, la qual cosa ens permet concloure que existeix un “cercle virtuós” alimentat per aquestes indústries.

Francisco Marco Serrano Pau Rausell Köster Raül Abeledo Sanchis Article de premsa Data de publicació 2014 Journal Creative Industries Journal Volume 7 Issue 2 DOI https://web.archive.org/web/20200814193914/http://dx.doi.org/10.1080/17510694.2014.958383