Desenvolupament econòmic i indústries creatives: una història de causalitat

Abstract

El projecte Atles Econòmic de la Cultura Brasilera cerca, principalment, mesurar l’impacte dels Sectors Cultural i Creatiu (SCC) en l’evolució de l’economia brasilera. Aquest esforç s’organitzarà entorn de quatre eixos temàtics: Empreses Culturals, Mercat Laboral, Polítiques Públiques i Comerç Internacional. En totes les variables, es privilegiarà l’anàlisi entorn de retallades sectorials i regionals.

Francisco Marco Serrano Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2017 Llibre Atlas Econômico da Cultura Brasileira: Metodologia II Pàgines 35-47 Publisher UFRGS Capítols 2