D3.5.1. Informe sobre l’evaluació pilot de Chebec

Abstract

El document conté l’avaluació de l’acció pilot de Chebec destinada a donar suport a les capacitats d’internacionalització de les ICC. Consisteix en formació, consultoria, accions de mobilitat, bons d’innovació i eines web.

Informe Data de publicació 2020 City Valencia Institution Econcult. Proyecto Chebec Interreg MED