La cultura com a factor d’innovació social i econòmica

Abstract

El text que segueix té la pretensió d’ampliar l’enteniment sobre les relacions entre el fet cultural i l’esdevenir de les comunitats a Europa. El document sorgeix de la necessitat teòrica de pensar i reflexionar sobre un model plausible que ens aclarisca com la cultura afecta i es relaciona amb altres dimensions de la realitat socioeconòmica d’un territori, però també respon a la necessitat més pràctica d’enquadrar les accions concretes dels agents culturals que han participat en el projecte europeu Sostenuto. Al llarg d’aquesta aventura de tres anys, els socis del projecte s’han vist molt constrets per les restriccions que imposa el treball del dia a dia, amb totes les dificultats financeres, administratives i de gestió associades als seus propis projectes culturals.

Pau Rausell Köster (coord.) Raül Abeledo Sanchis Rafael Boix Sempere Francisco Marco Serrano Llibre Data de publicació 2012 City Valencia Editors RCE. Relais Culture Europe