Cultura: Estratègia per al desenvolupament local

Abstract
Cultura. Estratègia per al desenvolupament local, és el treball d’un equip consolidat en la investigació sobre les relacions entre la cultura i el territori i que defensa una idea que a poc a poc va calant en el conjunt dels experts: la competitivitat d’un territori cada vegada és més dependent del model de gestió de la seua dimensió simbòlica, és a dir del conjunt de significats que impregnen a aquest territori. El llibre plasma en els seus diferents capítols, entre altres coses, com es concreta aqueixa relació entre cultura i desenvolupament, com és el marc d’acció de la política cultural, què significa l’agenda 21 de la cultura com a marc normatiu de la política cultural, què és el Sistema Cultural Local, i quines especificitats mostra l’emprenedoria en cultura. Un llarg recorregut que ens mostra la multidimensionalitat dels fenòmens socials i especialment aquells lligats a la cultura. Els autors del present treball, que parteixen del paradigma de l’Economia de la Cultura, creuen fermament en aquesta idea mare i desenvolupen tant marcs teòrics com recomanacions de models de polítiques concretes, amb l’objectiu de gestionar de manera intel·ligent les capacitats culturals d’un territori. Les seues recomanacions provenen d’una desenvolupada pràctica, durant els últims 10 anys en l’anàlisi i diagnòstics sobre models d’intervenció cultural en l’àmbit local. Com assenyalen els autors, “el cultural defineix una efectiva i esperançadora nova frontera en l’àmbit del desenvolupament”.
Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Salvador Carrasco Arroyo José Martínez Tormo Llibre Data de publicació 2007 Pages 286 City Madrid Edition 1ª ed. Editors Instituto Universitario de Desarrollo Local. Universitat de València. Publisher Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ISBN 978-84-8347-032-9