Cultura, el camí recte al desenvolupament

Abstract

Des que Horkheimer i Adorn van encunyar l’expressió indústria cultural, si bé amb el propòsit de demostrar que els termes del binomi eren antitètics, una pléyade d’estudis i institucions han ressaltat la importància econòmica adquirida la cultura i la comunicació en les últimes dècades, tant pel seu paper de catalitzador de la creativitat i la innovació com per la seua contribució al creixement i a l’ocupació. En aquest últim aspecte, la Comissió Europea xifra la seua aportació, circumscrita a l’àmbit de les quals denomina indústries culturals i creatives (ICC), en el 2,6% del PIB i en uns cinc milions d’ocupacions de qualitat en el conjunt dels 27 països que integren la Unió Europea. I tal vegada aqueixes xifres, amb ser rellevants, constitueixen només un pàl·lid reflex del paper central que el sector exerceix en els processos de desenvolupament sostenible, superador del productivisme i del mer creixement quantitatiu. Aquesta edició europea i iberoamericana recull 32 investigacions presentades en 2011 a l’Illa del Pensament de Galícia (en Sant Simón, Redondela, enfront de Vigo) en francés, espanyol, gallec i portugués sobre el tema d’aquest llibre.

Secció de llibre Llibre Economía de la Cultura y la Comunicación en la Era Digital Pàgines 83-100 Edició 1ª ed. Editors Fernando Salgado García y Valentín Alejandro Martínez Publisher Media XXI Formalpress Capítols 4 ISBN 978-989-7290-28-2