CULTURA, CREATIVITAT I SISTEMES DE DIAGNÒSTIC TERRITORIAL: EL CAS DEL CREATIVEMED TOOLKIT

Abstract

L’objectiu d’aquest article és presentar els resultats de la recerca duta a terme per la Unitat de Recerca en Economia de la Cultura (Econcult, Universitat de València) en el marc del projecte europeu CreativeMed (2013- 2014). Aquest projecte va ser finançat amb fons de desenvolupament regional (Feder) en el marc del programa Interreg MedCAP, l’objectiu del qual era la capitalització de resultats generats per anteriors projectes en el marc d’aquest programa. La convocatòria de capitalització del programa MED perseguia com a objectius específics: la creació de sinergies entre projectes, la sistematització de coneixement i la seva difusió a través d’indicadors, models i eines, així com la creació de xarxes de cooperació transnacional entre els participants.

Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Secció de llibre Data de publicació 2016 Pàgines 161-185 Editors CEGOV. UFGRS Publisher UFGRS ISBN 978-85-386-0321-4