Indústries creatives i productivitat a les regions europees. Existeix un efecte mediterrani?

Abstract

En les estratègies europees de desenvolupament s’ha debatut l’existència d’una forma mediterrània de creativitat i els seus efectes en els resultats regionals. No obstant això, hi ha poques proves que donen suport a aquesta idea. Aquest treball aborda aquesta qüestió utilitzant dades sobre les indústries creatives per a una mostra de 276 regions europees i l’estimador local de mínims quadrats lineals, capaç de tractar l’heterogeneïtat dels paràmetres. Els resultats suggereixen que les indústries creatives augmenten la productivitat laboral. No obstant això, el treball contribueix a proporcionar, per primera vegada, proves que l’impacte mitjà de les indústries creatives per a les regions mediterrànies no és substancialment diferent del de la resta de regions europees. No obstant això, sorgeixen altres patrons territorials que mostren l’heterogeneïtat dels impactes de les indústries creatives, que poden ser fins i tot negatius en algunes regions. Aquesta evidència té implicacions per a les polítiques regionals, econòmiques i culturals.

Rafael Boix Domenech Jesús Peiró Palomino Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2021 Paraules clau creative industries, regional productivity, Mediterranean regions, European regional policy Journal REGIONAL SCIENCE. POLICY AND PRACTIVE Pages 1-39 DOI https://doi.org/10.1111/rsp3.12395