Formes de convivència creatives i sostenibles. Què diu l’economia?

Abstract

Des de la nostra experiència en el camp de la investigació, hem assistit a una autèntica revolució en les dues últimes dècades pel que fa al paper que ha d’exercir l’economia en l’anàlisi de la cultura. A mitjan anys 90, l’opinió des del camp de l’economia era que els economistes de la cultura es dedicaven a entreteniments marginals i fins i tot curiosos, però que en última instància no eren rellevants per a explicar la vertadera dinàmica de la realitat. En l’actualitat, tots els debats sobre els models de desenvolupament i creixement que haurien de salvar a Europa se centren en qüestions que els economistes de la cultura ja havien tractat, com el capital humà i social, els béns simbòlics, la creativitat i la innovació. Passem de ser una part exòtica de l’escola de pensament invisible de l’economia a ser els convidats que no podien faltar en qualsevol festa que s’organitzara sota l’aparença de l’economia.

Pau Rausell Kóster Secció de llibre Data de publicació 2012 Llibre Culture &innvoation(s). Europe seen from the south Pàgines 45-45 Editors RCE. Relais Culture Europe