Comprendre l’Economia de la Cultura com a via per a eixir de la Crisi

Abstract

Defensa de la necessitat de redefinir les polítiques culturals, convertint-les en l’eix central de les accions per a eixir de la crisi. Encara que l’objectiu intrínsec de la política cultural és la satisfacció dels drets culturals dels ciutadans, en molts casos ni tan sols aquests es compleixen. Cal proposar unes polítiques culturals de nova planta que perseguisquen aquests drets però que també siguen capaços de dirigir la transformació del model productiu i la persecució d’altres objectius socials. La dimensió dels sectors culturals té efectes causals sobre la riquesa de les regions europees. Aquesta nova política haurà de reconéixer d’una nova manera els drets de propietat intel·lectual i els seus drets econòmics associats, facilitar l’emprenedoria cultural, democratitzar l’ús dels equipaments i els espais públics i tractar de conéixer en major profunditat la relació entre l’individu i el fet cultural.

Pau Rausell Köster Article de premsa Journal El profesional de la Información Volume 22 Issue 4 Pages 286-289 DOI http://dx.doi.org/10.3145/epi.2013.jul.02