Com recuperar-se de l’ictus cultural?

Abstract
Pau Rausell Köster Tony Ramos Murphy Revista Data de publicació 2020