Com podrien afectar els resultats de les eleccions municipals de maig del 2015 sobre la producció de béns públics de caràcter preferent, a la comarca de la Foia de Buñol-Chiva?

Abstract

La forta crisi que assota a Espanya des de 2008 ha provocat un rosari de retallades, especialment en la despesa i el consum de determinats béns públics. Aquest fenomen es va fer especialment palés a partir de 201 O, quan es va impulsar una política de consolidació fiscal. La contracció global de la despesa pública en el context de les administracions locals es va mantindre fins a 2013. Tradicionalment, la despesa en cultura ha sigut un dels més elàstics davant el cicle econòmic. A través d’aquest estudi a petita escala, intentem comprovar si efectivament s’ha vist afectat pels canvis en les administracions locals durant cadascun dels períodes triats. D’altra banda, alguns autors plantegen que, tenint en compte el caràcter redistributiu de la cultura, s’espera que els governs d’esquerra gasten més en cultura que els de dreta. (Benito et al” 2013). És bastant evident que la dimensió del pressupost cultural a nivell local té un clar biaix ideològic. Pocs entenen la cultura com un bé públic, la ideologia del partit governant determinarà la proporció de recursos destinats a la seua prestació. A la Comunitat Valenciana, després d’un llarg període d’hegemonia de la dreta, les eleccions locals i autonòmiques de maig de 2015 van suposar un canvi de 180 graus en moltes de les comarques. Amb aquesta constatació com a punt de partida, aquest treball tracta d’estimar els efectes que aquest canvi pot tindre sobre el volum de despesa pública en cultura a la comarca de la Foia de Buñol-Chiva. A través d’aquest estudi, tractarem d’establir si les xifres finals dels models de despesa i inversió a nivell local i comarcal canviaran significativament quant als béns públics prioritaris (cultura).

Julio Montagut Marqués Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2017 Journal REVISTA DE ESTUDIOS COMARCALES. HOYA DE BUÑOL-CHIVA Issue 11 Pages 37-45