Ciutats com a activadores d’innovació

Abstract

Aquest llibre d’accés obert representa una de les fites clau dels PAISATGEs de disseny, un projecte d’investigació H2020 CSA (Coordinació i Acció de Suport) finançat per la Comissió Europea sota l’anomenada “innovació impulsada per l’usuari: creació de valor a través d’innovació amb disseny habilitat”. El llibre demostra que l’adopció del disseny ens permet incrustar la innovació dins de la ciutat per tal d’arribar a respostes factibles als complexos reptes globals. D’aquesta manera, la innovació pot arribar a ser disruptiva, al mateix temps que provoca una dinàmica de canvi gradual en el “urbanscape” que actua dins. Per explorar aquest potencial, el llibre presenta el concepte de “disseny habilitat innovació en entorns urbans” i examina el paper que la ciutat pot exercir en la promoció i la facilitació de l’adopció del disseny entre els innovadors del sector públic i privat. Això condueix a un marc d’avaluació potencial en el qual un paisatge urbà determinat s’avalua tant en termes de la seva capacitat per a generar innovació, com de la naturalesa (més o menys dependent del disseny o propens al disseny) de les iniciatives innovadores que acull. Aquest fil de raonament té moltes implicacions prometedores, incloent una possible “tercera via” entre aquells que somien amb un model econòmic alternatiu on els ingressos i el creixement són sacrificats en l’altar del respecte social i mediambiental, i els partidaris de la visió tradicional basada en el mercat, que consideren que és suficient afegir un toc de responsabilitat i preocupació a un sistema que hauria de continuar recompensant la rendibilitat de les innovacions.

Secció de llibre