Cap a un nou model de finançament cultural. Renovar el mecenatge?

Abstract

Desenvolupen els autors una reflexió nascuda a la calor de la nova situació plantejada en l’àmbit de la gestió cultural pel context actual de crisi econòmica. S’interroguen sobre les possibilitats que generarien les polítiques de mecenatge i les servituds que aquestes imposarien

Article de premsa Journal Periférica: Revista para el análisis de la cultura y el territorio Volume 2013 Issue 14 Pages 209-233 DOI https://doi.org/10.25267/periferica.2013.i14.17