Camp de Turia i Societats Musicals

Abstract
Pau Rausell Köster Salvador Carrasco Arroyo Article de premsa Data de publicació 2002 Journal Lauro: quaderns d'història i societat.. Issue 10 Pages 135-140