Canvi de model productiu a la recerca de sector. Una oportunitat per a la cultura.

Abstract
Pau Rausell Köster Revista Data de publicació 2010 Publication G+C Revista de Gestión y Cultura (Número 9) Month Enero/Febrero 2011