Associacions culturals

Abstract

Les associacions culturals són aquelles agrupacions de la ciutadania amb un menor o major grau de formalitat i organització el nucli d’interès de la qual comuna és la preservació, la producció,
la distribució, la pràctica o la participació al voltant d’algun element, bé o servei cultural.
Com a tals, poden conformar-se com a part de l’oferta cultural o com a part de la demanda
cultural. Un exemple com a part de l’oferta cultural seria una associació de teatre amateur que
ofereix la seva activitat al públic, i com a part de la demanda una associació d’amics d’un museu
o un club de lectura que s’organitzen entorn d’una activitat de la qual desitgen participar.

Per tant, l’associacionisme cultural i festiu és un dels grans vertebradors de la societat
gràcies a la seva funció d’enllaç, que connecta les necessitats i preferències de la ciutadania i les
accions dutes a terme des de les polítiques culturals. Al llarg del capítol es presenten els principals aspectes a tenir en compte en relació amb la constitució i el funcionament de les associacions culturals.

Guillem Bacete Armengot Pau Díaz-Solano Chuan Li Book section Data de publicació 2021