Aproximació al perfil professional dels gestors culturals de la C.V.

Abstract
Aquest estudi vol analitzar la situació d’un sector professional en expansió que comprén perfils professionals molt diferents. El qüestionari utilitzat aborda el tema des d’una visió àmplia del concepte de gestió cultural, que inclou el foment i la difusió del fet cultural relacionat amb la implementació i administració de polítiques culturals.
Francisco Cabañés Martínez Pau Rausell Köster Informe Data de publicació 2007 Pages 24-33 Institution Universitat Jaume I. Servei d’Activitats Socioculturals Vicerectorat de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística.