Aproximació a la situació professional de la gestió cultural a la Comunitat Valenciana

Abstract
Francesc Cabañés (Dir.) Pau Rausell Köster Francisco Marco Serrano Julio Montagut Marqués Informe City València Institution Unitat de Economia de Cultura. Universitat de València