Anotacions i eines per a l’anàlisi de la realitat cultural local

Abstract
El marc local s’ha convertit en l’escenari més rellevant per a la implementació de la política cultural. En primer lloc cal tenir constància que l’àmbit municipal és realment l’espai significativament pròxim a les necessitats i demanda dels ciutadans, per la qual cosa resulta l’espai idoni de presa de decisions col·lectives per a resoldre aquestes demandes. De fet, la construcció de les polítiques culturals a l’Espanya contemporània s’estructura a partir del “gran esforç de l’administració local, generadora del gruix de la despesa cultural de les administracions públiques”, que “té els seus orígens en els governs locals nascuts de les primeres eleccions municipals democràtiques en 1979, que van apostar per la cultura i la recuperació del carrer com a espai festiu col·lectiu”.
Secció de llibre Data de publicació 2005 Llibre Temas municipales: gestión cultural Editors José Martínez Tormo Publisher Diputación de Valencia