Anàlisi de la productivitat en el sector de la cultura i l’oci espanyol: Una perspectiva regional

Abstract
El sector de les indústries de la cultura i l’oci representa una creixent participació en el PIB de l’economia espanyola. En aquest treball, amb les dades disponibles, que es refereixen al treball disponible entre 1993 i 1997 comprovem l’evolució de la productivitat total dels factors.
Francisco Marco Serrano Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2006 Journal Estudios de economía aplicada Volume 24 Issue 2 Pages 699-722