Anàlisi de l’impacte del Covid-19 sobre les organitzacions i agents culturals a Espanya

Abstract

La crisi del Covid-19 ha suposat un tremend impacto sobre l’ecosistema productiu cultural a Espanya, ja de per si amenaçat per la precarietat estructural i els models dominants de globalització financera i digitalització productiva.

En aquest context, la nostra publicació analitza l’impacte a curt i mitjà termini del Covid-19 sobre els agents i organitzacions culturals a Espanya, les diferents estratègies d’adaptació desenvolupades, així com la valoració del paper exercit per les ajudes públiques i les propostes que es plantegen des del propi sector per a superar aquesta crisi.

La font d’informació principal han estat les gairebé 800 respostes d’agents culturals de tota Espanya al qüestionari telemàtic dissenyat per Econcult i distribuït entre els mesos d’abril i maig de 2020.

Informe City Valencia Institution Econcult