Algunes anotacions sobre l’economia de la comunicació i la cultura

Abstract

En aquest capítol s’analitzen les noves realitats socials i tecnològiques i s’estableixen algunes precisions terminològiques aplicables a aspectes com ara l’economia de les tecnologies de la informació i la comunicació; economia de la cultura o economia d’internet. També es realitza una aproximació sectorial a les TIC en el cas d’Espanya dins del context europeu.

Secció de llibre Data de publicació 2003 Llibre Política económica: Fundamentos, objetivos e instrumentos Edició 1ª ed. Editors Josep Maria Jordán Galduf e Isidro Antuñano Publisher Tirant lo Blanch Capítols 12