Publicitat i consum: Un nou camp per a la participació social?

Abstract

Els treballs presentats en aquest volum, escrits per un grup d’autors tant consagrats com nous en el camp del discurs mediàtic, demostren l’entusiasme i, de fet, l’emoció dels investigadors que treballen amb aquesta varietat quasi inesgotable de discurs, amb els seus innombrables canvis al llarg del temps i de l’espai, tal com reflecteix el caràcter internacional de l’anglés com a llengua principal del món en els mitjans de comunicació com en tants altres contextos. El volum contribueix a la nostra comprensió de la importància central de les funcions interpersonals en la comunicació dels missatges públics. Els col·laboradors de Windows on the World es basen en dades recollides de manera natural en una sèrie de gèneres tan diversos com les entrevistes polítiques, els reportatges periodístics, els programes de ràdio, les revistes d’actualitat, els anuncis de consum, la comunicació per Internet i la lectura infantil: Media Discourse in English perfeccionen les descripcions de les relacions entre el text i el context i ofereixen nombroses idees i anàlisis noves.

Claudia Rausell Köster Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2002 Llibre Windows on the World: Media Discourse in English Pàgines 265-280 Editors Universitat de València ISBN 978-84-370-5446-9