Publicacions

Informe 2021 de ceramistes de la Comunitat Valenciana. Dades i conclusions.
Pau Rausell Köster
Jordi Sanjuán Belda
Aitana Cabedo Pérez
Informe, 2021
Indústries creatives i productivitat a les regions europees. Existeix un efecte mediterrani?
Rafael Boix Domenech
Jesús Peiró Palomino
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2021
Finançament de la cultura local
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2019
Actituds culturals i prescripció de destinació turística
Cristina Pardo García
Vicente Coll Serrano
Pau Rausell Köster
Diana Pérez Bustamante Yábar
Article de premsa, 2018
Impacte econòmic de la indústria creativa a la Unió Europea
Rafael Boix Domènech
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2018
El model de Calatrava: reflexions sobre la resiliència i la plasticitat urbana
Rafael Boix Domènech
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Article de premsa, 2018
Sistemes estadístics per a l’economia de la cultura en Espanya
Pau Rausell Köster
Vicente Coll Serrano
Cristina Pardo García
Article de premsa, 2018
Cultura, Creativitat i Progrés Econòmic
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2017
Desenvolupament econòmic i indústries creatives: una història de causalitat
Francisco Marco Serrano
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2017
CULTURA, CREATIVITAT I SISTEMES DE DIAGNÒSTIC TERRITORIAL: EL CAS DEL CREATIVEMED TOOLKIT
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Secció de llibre, 2016
Economia i arts escèniques
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2016
Desenvolupament econòmic i indústries creatives: una història de causalitat
Francisco Marco Serrano
Pau Rausell Köster
Raül Abeledo Sanchis
Article de premsa, 2014
Estratègia Comboi: espais col·laboratius en xarxa
Ramón Marrades
Secció de llibre, 2013
Reutilització d’infraestructures obsoletes: el cas del llit del Guadalmedina
Ramón Marrades
Chema Segovia
Secció de llibre, 2013
Estadística aplicada a la investigació en cultura
Pau Rausell Köster
Julio Montagut Marqués
Tomás Minyana Beltrán
Informe, 2013
La Cultura, la Innovació i la Creativitat com a Reptes i Oportunitats per al Futur d’Europa
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Secció de llibre, 2013
La cultura com a factor d’innovació social i econòmica
Pau Rausell Köster (coord.)
Raül Abeledo Sanchis
Rafael Boix Sempere
Francisco Marco Serrano
Llibre, 2012
Les Societats Musicals, un recurs per a aprofitar
Pau Rausell Köster
Revista, 2012
Patrimoni i Ocupació. Projecte LECU
Pau Rausell Köster (Dir.)
Trini Moreno Cobos
Julia Sorribes
Julio Montagut Marqués
Francisco Marco Serrano
Tomás Minyana Beltran
Vicente Coll Serrano
Informe, 2012
Estructura Pressupostària, Dimensió i Impacte Econòmic de les Societats Musicals a la Comunitat Valenciana.
Pau Rausell Kóster (dir.)
Juan Castaño Marín
Vicente Arastey Pablo
Julio Montagut Marqués
Ezequiel Uriel Jiménez
Vicente Coll Serrano
Informe, 2011
Com avaluar intervencions de cultura i desenvolupament II: Una proposta de sistemes d’indicadors
Salvador Carrasco Arroyo (coord.)
Olga Blasco Blasco
Vicente Coll Serrano
Francisco Marco Serrano
Pau Rausell Köster
Luis Vila Lladosa
Llibre, 2011
Gandia i La Safor. Apunts de prospectiva per a una estratègia urbana intel·ligent
Josep Sorribes Monrabal
Pau Rausell Köster
Informe, 2011
INFORME: LA POLÍTICA CULTURAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Pau Rausell Köster
Vicent Arastey Pablos
Raül Abeledo Sanchis
Reyes Marzal Raga
Julia Sorribes
Informe, 2011
Enquestes electorals online: nous reptes, vells problemes
José Manuel Pavía
Pau Rausell Köster
Francisco Marco Serrano
Vicente Coll Serrano
Article de premsa, 2011
Sector cultural i riquesa de les regions: a la recerca de causalitats
Pau Rausell Köster
Raül Abeledo Sanchis
Francisco Marco Serrano
Article de premsa, 2011
Valorar el patrimoni històric. Qui paga per la història?
Julio Montagut Marqués
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2011
Creació, capitalisme cultural i dinàmiques industrials
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2009
Observatori de la cultura: Eines per a la valoració del territori
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Article de premsa, 2007
Trànsit de València cap a la ciutat global
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2006
Publicitat i consum: Un nou camp per a la participació social?
Claudia Rausell Köster
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2002
Camp de Turia i Societats Musicals
Pau Rausell Köster
Salvador Carrasco Arroyo
Article de premsa, 2002
El patrimoni industrial de Sagunt: un factor possible de desenvolupament territorial
Pau Rausell Köster
Salvador Carrasco Arroyo
Secció de llibre, 1999
Noves Tecnologies i Opinió Social
Francisco Marco Serrano
Pau Rausell Köster
Llibre
ESPAIS: Per a l’innovació, la creativitat i la cultura.
Chema Segovia
Ramón Marrades
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Llibre
Proposta de Viabilitat per a la Unitat Museística Gen. Tèrmica
Pau Rausell Köster
Julio Montagut Marqués
Francisco Marco Serrano
Joan Llinares Palau
Informe
Aproximació a la situació professional de la gestió cultural a la Comunitat Valenciana
Francesc Cabañés (Dir.)
Pau Rausell Köster
Francisco Marco Serrano
Julio Montagut Marqués
Informe
Les noves tecnologies com a instrument de prospectiva electoral. Les eleccions a rector 2010 de la Universitat de València
Jose Manuel Pavia
Pau Rausell Köster
Francisco Marco Serrano
Vicente Coll Serrano
Article de premsa
ANÀLISI DELS ASSISTENTS A LA PROGRAMACIÓ VEO ANYS 2008-2010
Pau Rausell Köster
Raül Abeledo Sanchis
Francisco Marco Serrano
Julio Montagut Marqués
Informe
Com recuperar-se de l’ictus cultural?
Pau Rausell Köster
Tony Ramos Murphy
Revista, 2020
Avaluar el paper de la col·laboració en el procés d’innovació museística
Chuan Li
Vicent Coll Serrano
Article de premsa, 2019
Llibre blanc sobre el disseny i la innovació activa a Europa
Chuan Li
Pau Rausell
Francesco Molinari
Nicola Morelli
Luca Simeone
Hadas Azohar
Grazia Concilio
Talita Medina
Ilaria Tosoni
Informe, 2021
Els sectors culturals i creatius a la Comunitat Valenciana
Pau Rausell Köster
Chuan Li
Maria Caballero Pons
Secció de llibre, 2019
Informe del primer fòrum de política deDesignscapes
Chuan Li
Maria Sendra Moreno
Guillem Bacete Armengot
Pere Martínez Pastor
Jaime Vinuesa Alonso
Jordi Sanjuán Belda
Informe, 2020
ECONOMIA TARONJA I ELS SECTORS CULTURALS I CREATIUS (SCC) EN LA COMUNITAT VALENCIANA: SITUACIÓ, POTENCIALITATS I DEFINICIÓ DE PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER Al SEU FOMENT
Pau Rausell Köster
Rafael Boix Domènech
Raúl Abeledo Sanchis
Maria Sendra Moreno
Sendy Ghirardi
Informe, 2019
Impacte de la crisi de la Covid-19 sobre les organitzacions i agents culturals de la Comunitat Valenciana
Raúl Abeledo Sanchis
Guillem Bacete Armengot
Maria Sendra Moreno
Fernando Álvarez Teresa
Informe, 2020
Política cultural a Europa (en xinés)
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Chuan Li
Article de premsa, 2019
Cultura urbana i innovació cultural
Chuan Li
Ren Wang
Sendy Ghirardi
Secció de llibre, 2019
Festival de Falles de València a Espanya
Ren Wang
Chuan Li
Article de premsa, 2019
Com la cultura alimenta la innovació industrial? Una avaluació estratègica del projecte del sistema creatiu
Raúl Abeledo Sanchis
Óscar M. Blanco Sierra
Maria Sendra Moreno
Guillem Bacete Armengot
Llibre, 2019
Museus i economia
Secció de llibre, 2010
València des de l’Horta a l’Oci
Secció de llibre, 2010
Inspiració i manduca
Article de premsa, 2010
La privatització de béns culturals. Una alternativa?
Pau Rausell Köster
Julio Montagut Marqués
Article de premsa, 2010
El valor econòmic de la cultura a la Regió de Múrcia
Ezequiel Uriel Jiménez
Pau Rausell Köster
Informe, 2009
Aproximació al perfil professional dels gestors culturals de la C.V.
Francisco Cabañés Martínez
Pau Rausell Köster
Informe, 2007
Diagnòstic i propostes sobre el model de competitivitat de les activitats dels artesans artistes fallers de València
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Francisco Marco Serrano
Informe, 2008
Economia de la cultura
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2007
Cultura: Estratègia per al desenvolupament local
Pau Rausell Köster
Raúl Abeledo Sanchis
Salvador Carrasco Arroyo
José Martínez Tormo
Llibre, 2007
Museus i excel·lència a les ciutats
Pau Rausell Köster
Informe, 2007
Política cultural a Espanya
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2007
Cultura en la Comunitat Valenciana
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2007
Un model de doble forat de valoració de les àrees verdes urbanes: el tractament de respostes zero
Salvador del Saz Salazar
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2007
Turisme, cultural i competitivitat urbana: El cas de la ciutat de València
Salvador Carrasco Arroyo
Pau Rausell Köster
Informe, 2005
Anàlisi de la productivitat en el sector de la cultura i l’oci espanyol: Una perspectiva regional
Francisco Marco Serrano
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2006
Les ciutats creatives: furgant en l’eslògan
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 2009
Els usos del Jardí del Túria
Pau Rausell Köster
Josep Sorribes Monrabal
Salvador del Saz Salazar
Informe, 2006
Economia de la identitat
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2006
Una anàlisi de la gestió de les institucions culturals: El cas específic dels museus
Carolina Asuaga
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2006
Oferta formativa, mercat laboral i perfils
Pau Rausell Köster
Francesc Cabañés Martínez
Ximo Revert Roldán
Article de premsa, 2005
Economia de la llengua
Rausell Köster, P.
Llibre, 2002
L’impacte de la indústria musical a Europa i els models de negoci implicats en la seua cadena de valor
Blanca de Miguel Molina
Rafael Boix-Doménech
Pau Rausell-Köster
Secció de llibre, 2021
Una aproximació econòmica a les Societats Musicals
Rausell Köster, P.
Estrems, J. A.
Article de premsa, 1999
Poder i cultura. L’origen de les polítiques culturals
Pau Rausell Köster
Secció de llibre, 1999
Economia creativa en ciutats metropolitanes mitjanes
Rausell Köster, Pau
Revista, 2018
L’impacte de les indústries culturals i creatives en la riquesa de països, regions i municipis
Rafael Boix Domenech
Blanca De Miguel Molina
Pau Rausell Köster
Article de premsa, 2021