Client: Fundación Alternativas. Referencia licitació: EAC/S14/2019. Període: 02/02/2021-02/02/2023 Pressupost total: – Pressupost Econcult: 24.000

La Comissió Europea signatura un acord de subvenció amb un consorci per a un nou projecte pilot destinat a desenvolupar un nou marc de mesurament dels sectors cultural i creatiu S’ha posat en marxa un nou i ambiciós projecte pilot titulat “Mesurament dels sectors cultural i creatiu a la UE” per a elaborar un nou marc estadístic de mesurament del sector cultural i creatiu a la UE. El treball, que s’espera tinga un impacte a llarg termini en tot el sector cultural i creatiu a Europa, ha sigut confiat per la DG d’Educació i Cultura de la Comissió Europea a una combinació d’experts en investigació econòmica i social i en indústries culturals i creatives.

Com ha assenyalat el Parlament Europeu en repetides ocasions, una sèrie de factors com la digitalització dels sectors CC, l’arribada de les grans plataformes, l’ús comercial dels continguts en línia generats pels usuaris, han impactat en l’estructura del sector, i la seua informació està molt poc recollida en el sistema estadístic actual. El projecte col·laborarà estretament amb institucions com Eurostat, amb totes les organitzacions dels Estats membres que s’ocupen de les estadístiques i amb altres organitzacions culturals i creatives per a avaluar les dades actualment disponibles sobre els béns i serveis de la cultura i les indústries creatives, i per a repensar i proposar noves maneres d’omplir les llacunes de dades creades pels grans canvis tecnològics presenciats en els últims 20 anys. El treball de recerca i anàlisi, amb una duració de dos anys, permetrà una revisió exhaustiva de l’actual anàlisi estadística del potencial econòmic, cultural i social de les ICC a Europa, i proporcionarà una perspectiva actualitzada del sector a la UE.El proyecto será el trabajo conjunto de organizaciones expertas con conocimientos y habilidades sólidas y probadas para cumplir con sus objetivos de investigación complejos y multidisciplinarios. La investigación será dirigida por Qmetrics (Portugal), aportando sus décadas de experiencia en estadística, gestión de datos e investigación. Esto se combinará con la sólida experiencia en economía online y digital, investigación y análisis aportada por everis, y las respetadas capacidades de investigación y análisis de la economía de la cultura y la CAC de la Fundación Alternativas (España) en colaboración con Econcult. El equipo se completa con CUMEDIAE (Bélgica) y la Associação Cultural Gerador (Portugal), que aportarán un profundo conocimiento del sector cultural y creativo, garantizarán la implementación de la comunicación estratégica y se comprometerán, según sea necesario, con las partes interesadas en apoyo de las actividades de investigación.

El treball, que s'espera tinga un impacte a llarg termini en tot el sector cultural i creatiu a Europa, ha sigut confiat per la DG d'Educació i Cultura de la Comissió Europea a una combinació d'experts en investigació econòmica i social i en indústries culturals i creatives.
Equip
  • Pau Rausell
  • Jordi Samjuán
  • Rafael Boix
  • Fernando Álvarez