Convocatoria: Interreg – MED.

Convocatoria: Programme 2014 – 2020 INTERREG VB Mediterranean. Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1 Priority Axis 1: Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth  Período:1/02/2018- 01/02/2020 Pressupost total: 2.011.270,00 € Pressupost Econcult: 147.379

L’enfocament de Chebec s’inspira en els vaixells més ràpids del segle XVIII utilitzats pels comerciants, però també en corsaris i pirates per a explorar, intercanviar, connectar i revitalitzar l’economia MED. Chebec aborda el principal repte de les CCI al Mediterrani: donar suport a l’accés de les CCI a nous mercats mantenint la seua pròpia identitat, amb l’objectiu final d’afavorir l’atractiu dels clústers MED per a persones creatives. Chebec experimentarà un programa de suport integrat per a empreses i professionals, desenvolupant competències i contactes internacionals.

El programa inclou un conjunt d’eines innovadores per a donar suport a la internacionalització de les ICC:

  • Accions de mobilitat de la metodologia i organització d’esdeveniments d’aparellament;
  • Eines de revisió mèdica per a empreses i professionals;
  • Guia en línia de suport a la posada en marxa del sector
  • Esquema del val de la innovació provat

Les activitats de desenvolupament de competències es realitzen també per als responsables polítics i les organitzacions de suport per a millorar l’eficàcia de les seues accions. Els resultats seran analitzats i transferits a nivell regional, d’acord amb les prioritats del S3, per a assegurar que els resultats de Chebec perduren a llarg termini. Els socis són organitzacions procedents de regions MED amb agrupacions de CCI rellevants, amb perfils integrats – autoritats públiques, organitzacions intermediàries, universitats i ONG – àmplia experiència, relacions sòlides amb els seus actors regionals i xarxes de la UE.

El projecte Chebec va finalitzar a l’octubre de 2020, però el seu impacte encara es deixa notar, especialment a la ciutat de València. El projecte, orientat a millorar les competències en emprenedoria i internacionalització de les organitzacions i professionals de la cultura, va testar un programa d’internacionalització en 9 pilots situats a França, Portugal, Espanya, Itàlia i Bòsnia i Hercegovina. El programa incloïa serveis de formació i consultoria adaptada a les necessitats de cada organització, mobilitat internacional a Sevilla i Marsella per a generar contactes internacionals i la possibilitat de finançar part del pla d’internacionalització de fins a 4 organitzacions beneficiàries, després de la presentació dels seus respectius plans.

El pilot de València, liderat per Econcult, ha generat una web que documenta i narra tot el procés desenvolupat al llarg del projecte, des de la convocatòria oberta que va tindre lloc en Convent Carmen en 2018 fins a l’esdeveniment de clausura del projecte, retransmés per streaming a causa de la situació d’emergència sanitària.

La web recopila la informació dels resultats del projecte Chebec, incloent el perfil de les organitzacions beneficiàries que han participat en el projecte i els professionals que s’han encarregat de la formació al llarg del projecte, així com contingut audiovisual generat durant les accions de mobilitat, o els testimoniatges dels beneficiaris relatant la seua experiència en el projecte.

Si bé la web ve protagonitzada per l’experiència dels beneficiaris i el procés de formació liderat per Econcult, la Covid-19 té una secció en la qual es troben disponibles els estudis realitzats per Econcult durant el confinament del primer semestre de 2020.

En la web es pot trobar l’informe final de l’avaluació del projecte Chebec, a més del vídeo resumeixen en el que es mostren els principals resultats de l’experiència. El projecte Chebec s’ha concretat en el disseny d’un curs d’Expert en Internacionalització d’organitzacions culturals i artístiques, el qual s’espera que done principi a l’octubre de 2021.

El pilot de València, liderat per Econcult, ha generat una web que documenta i narra tot el procés desenvolupat al llarg del projecte, des de la convocatòria oberta que va tindre lloc en Convent Carmen en 2018 fins a l'esdeveniment de clausura del projecte, retransmés per streaming a causa de la situació d'emergència sanitària.
Equip
  • Raül Abeledo
  • Guillem Bacete
  • Ana Sendra