El dia 29 dabril, el coordinador d’Econcult Pau Rausell participarà amb una conferència sobre les relacions entre cultura, creativitat i la planificació urbana.

Marcos Lorenzo, tècnico de cultura de l’Ajuntament de Ferrol, y Leonardo González, tècnic de Trivium ECT, informaràn sobre els objectius, metodologia y etapes en l’elaboració del Pla Estratègic de Cultura de Ferrol. La reunió finalitzará amb una sessió obert per a que els assistents puguen formular les seues pregunteas, sugerènices i propostes.

S’espera que el Pla Estratègic de Cultura sigui l’eina que permeta definir de manera ordenada i racional les actuacions culturals a Ferrol durant els propers anys. Per assolir aquest objectiu, recollirà els suggeriments i les propostes dels ciutadans a través d’un procés participatiu que arribarà tant als ciutadans com a les institucions i agents culturals del municipi, així com als diferents grups polítics. En aquesta sessió s’explicaran no sols les diferents fases d’aquest procés, sinó també els diferents mecanismes i canals de participació.

Després d’aquesta presentació, començarà l’elaboració pròpiament dita del pla, on la participació ciutadana tindrà un pes decisiu. Per fer-ho, se celebraran una sèrie de reunions sectorials obertes al públic, que es complementaran amb entrevistes en profunditat amb els agents culturals del municipi i l’obertura d’un canal específic perquè tots aquells que ho desitgin puguin presentar les propostes.

A la conferència destacarà alguna de les novetats del procés de planificació cultural de Jerez, desenvolupat en col·laboració amb Culturalink